Studiedag oncologie

Janne en EmmaActueel

Oncologie en de begeleiding van het ernstig zieke jonge kind van 0-4 jaar

Als een kind kanker krijgt is dat uitermate schokkend. Beseft het kind lang niet altijd hoe ziek het is; de ouders natuurlijk wel!

Bij ongeveer 600 kinderen per jaar wordt een vorm van kanker gediagnosticeerd. Het is de missie van het pas geopende Prinses Maxima Centrum (waar alle zorg voor kinderen met kanker in de nabije toekomst geconcentreerd gaat worden) om in 2025 een overleving van >90 % bereikt te hebben!

Op deze dag worden wij bijgepraat over de hematologische vormen van kanker, de hersentumoren en de solide tumoren. Enkele weken eerder hadden we al een lezing over bottumoren.

En het gaat natuurlijk in het bijzonder over de bijdrage die kinderfysiotherapeuten bij oncologische problemen kunnen leveren, namelijk hoe  om te gaan met de gevolgen van de oncologische behandeling op het bewegend functioneren van het kind.

Daarvoor dienen we te weten wat het betekent voor het bewegend functioneren van een kind om chemotherapie te krijgen of bestraald te worden. Wanneer een kind wel en wanneer niet gestimuleerd kan of mag worden, waar speciale aandacht aan besteed moet worden, hoe een revalidatieprogramma na een operatie vanwege een bottumor op te stellen en hoe kind en ouders te begeleiden bij het verwerken van een levensbedreigende ziekte.

Aan het einde van de dag krijgen we het verhaal te horen van de vader van Sara, over zijn dochter die een hersentumor had. Getroffen, maar ook gesterkt en gemotiveerd gaan we terug naar huis, terug naar ons werk als kinderfysiotherapeut.