De therapie

Bij het eerste consult wordt de hulpvraag van ouders en kind in kaart gebracht. Na het doornemen van de voorgeschiedenis van het kind vindt onderzoek plaats. Dit bestaat uit observaties en het afnemen van (gestandaardiseerde) ter zake doende tests. Ook het invullen van een vragenlijst door de ouders of de school van het kind kan onderdeel zijn van het onderzoek.

De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen van het onderzoek met de ouders en zo mogelijk ook, op begrijpelijke wijze, met het kind. Mogelijk volstaan de uitleg en adviezen. Het kan ook zijn dat het advies is om enige tijd kinderfysiotherapie te volgen. In dat geval stelt de therapeut een behandelplan op met behandeldoelen en een behandeltermijn. Over de uitkomst van het onderzoek en het eventuele verloop van de behandeling wordt schriftelijk gerapporteerd aan de (huis)arts.

Kinderfysiotherapie bestaat voornamelijk uit oefentherapie, die is aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Met de hulpvraag van ouders en kind als uitgangspunt wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal in een kindvriendelijke omgeving. Vaak wordt spelenderwijs gewerkt.

Als het nodig is en het de behandeling ten goede komt, vindt de kinderfysiotherapie plaats aan huis. Dit gebeurt onder andere bij zuigelingen en bij kinderen met zeer ernstige beperkingen.

Het vak kinderfysiotherapie is constant in ontwikkeling. Er vindt voortdurend wetenschappelijk onderzoek plaats. Waar mogelijk wordt er gewerkt volgens de nieuwste wetenschappelijke inzichten.