Avond van de Werkgroep Kinderfysiotherapie Midden Nederland

Janne en EmmaActueel

Deze avond werd verzorgd door Florine Pílon, optometrist bij Bartimeus. Ze vertelde ons over de visus; over het oog als zintuig om lichtprikkels mee op te vangen en over de hersenen die de functie hebben die lichtprikkels in beelden te ‘vertalen’, waarmee wij kunnen zien.

De functie van het oog bepaalt de scherpte waarmee we kunnen zien en (voor een deel) het gezichtsveld waarmee we ons oriënteren in de ruimte. Een kind vanaf enkele weken oud kan al onderzocht worden op gezichtsscherpte en een kind van circa 9 maanden op het gezichtsveld.

De functie van de hersenen bepaalt of wat er waargenomen wordt met de gezonde ogen ook werkelijk goed geïntegreerd wordt met alle andere waarnemingen uit de wereld om ons heen.

Als kinderen goede ogen hebben, maar toch signalen laten zien van een niet goed functionerend gezichtsvermogen kunnen ze een zogenaamde cerebrale visusstoornis (CVS) hebben.

Deze CVS, ook wel CVI genoemd, komt voor bij kinderen met een belaste medische voorgeschiedenis (b.v. prematuur, cerebrale parese, meningitis), 60-70 % van de kinderen met een cerebrale parese heeft CVS.

Uiterlijke kenmerken van CVS zijn bijvoorbeeld problemen met:

  • Het zien van een voorwerp of plaatje op een drukke ondergrond,
  • Iets op afstand zien,
  • Een omgeving met veel mensen (bijvoorbeeld ouders terugvinden),
  • Vallen, struikelen, naar de voeten kijken
  • Drempels, trap(af)lopen,
  • Herkenning van gezichten, herkenning van voorwerpen,
  • Herkennen en benoemen van plaatjes,
  • De weg vinden in een bekende omgeving (bijvoorbeeld in huis, school),
  • Lezen

Als er een vermoeden is van CVI is het goed om Bartimeus in te schakelen voor onderzoek en advies!