Wat doet de kinderfysiotherapeut?

  • Na de opleiding tot algemeen praktiserend fysiotherapeut specialiseert de kinderfysiotherapeut zich via een 3-jarige opleiding in kinderfysiotherapie.
  • De kinderfysiotherapeut beschikt aldus over specifieke kennis van kinderfysiotherapie: kennis van het bewegingsapparaat en het bewegend functioneren van kinderen; kennis van ziektes en afwijkingen die het kind in zijn bewegend functioneren belemmeren; kennis van de benodigde behandeling.
  • De kinderfysiotherapeut heeft de juiste attitude en het invoelend vermogen voor kinderen in verschillende fases van hun ontwikkeling.
  • De kinderfysiotherapeut onderzoekt, geeft uitleg en advies naar aanleiding van de bevindingen uit het onderzoek en behandelt indien nodig.
  • Eventueel vindt overleg plaats met andere zorgverleners zoals de huisarts, specialist, logopedist, orthopedagoog, jeugdarts of ergotherapeut.
  • Voor de behandeling heeft de kinderfysiotherapeut de beschikking over een speciaal hiervoor ingerichte ruimte.

Bevoegde kinderfysiotherapeuten staan geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het KNGF. Om geregistreerd te blijven is men verplicht tot na- en bijscholing.