In de rolstoel: hoe verder?

Janne en EmmaActueel

Voorjaarsstudiedag van de studiegroep neurorevalidatie met als thema: in de rolstoel: hoe verder (GMFCS 3 en 4)? Een zonnige dag dus lekker op de fiets naar de mytylschool in Utrecht.

Een flitsende lezing over fysieke tests en training bij kinderen met een cerebrale parese (een centraal neurologische aandoening) waarvan de uitkomst zou moeten zijn dat de kinderen plezier in bewegen en een goede conditie houden.

Een mooi voorbeeld van plezier in bewegen was in de volgende lezing de racerunner. Kinderen met spasticiteit kunnen hiermee trainen en wedstrijden op de atletiekbaan rennen. We mochten ze zelf ook uitproberen!

Een verhaal over het zoeken naar een goede zithouding in een rolstoel werd ondersteund door alle mogelijke verschillende moderne rolstoelen die er zijn: met veel/weinig steun, met elektrische ondersteuning waardoor het ‘hoepelen’ supersoepel gaat, hand-en voetvoortbewogen etc.

En hoe deze hulpmiddelen bekostigd worden hoorden we tenslotte in het verhaal over de WMO. De WMO is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, die door gemeentes wordt uitgevoerd. Zij mogen zelf bepalen hoe dit geld wordt besteed met als doel dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan leven!

Up to date weer naar huis. Helaas niet op de fiets, die bleek gedurende de dag in een busje geladen te zijn…