Verwijzing en vergoeding

Een huisarts, specialist of consultatiebureau/jeugdarts kan een kind verwijzen naar de kinderfysiotherapeut.

Echter, ouder en kind kunnen ook rechtstreeks, zonder tussenkomst van een verwijzer, contact opnemen met een kinderfysiotherapeut voor hun vraag.

Zeker bij een jong kind kan het gewenst zijn dat de kinderfysiotherapeut aan huis komt. Een expliciete vermelding ‘aan huis behandelen’ op de verwijzing is dan echter verplicht.

De kosten worden vergoed uit de basisverzekering en indien nodig uit de aanvullende verzekering van de ziektekostenverzekering.

In geval van een chronische indicatie worden alle kosten vergoed uit de basisverzekering. In dat geval is wel een verwijzing vereist.

De gemaakte kosten worden bij naturapolissen rechtstreeks gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. In geval van een restitutiepolis ontvangt de cliënt de rekening, welke betaald behoord te worden binnen de beschreven termijn en die de cliënt zelf kan declareren bij zijn/haar zorgverzekeraar. De tarieven die in dat geval gehanteerd worden zijn onderstaand vermeld.

  • Zitting kinderfysiotherapie praktijk 42,50 euro
  • Toeslag aan huis behandeling 11,00 euro
  • Screening 10,00 euro
  • Intake en onderzoek na screening 32,50 euro
  • Instructie overleg ouders van de cliënt 28,50 euro
  • Kinderfysiotherapeutisch rapport 50,00 euro