Aanmelden

Door onderstaand aanmeldingsformulier in te vullen kan er een afspraak gemaakt worden. Na ontvangst nemen we zo spoedig mogelijk contact op.

NB: Een afspraak maken kan ook telefonisch of per e-mail (zie pagina ‘Contact’).

  Gegevens kind
  Naam
  Adres
  Postcode
  Plaats
  Geboortedatum
  Huisarts
  Reden van aanmelding

  Uw gegevens
  Naam
  Relatie kind  vader moeder verzorger
  Telefoon
  Mobiel
  E-mail
  Verwijzing arts  ja nee
  Naam verwijzend arts
  Opmerkingen

  Met het invullen van bovenstaande noodzakelijke gegevens wordt toestemming gegeven tot het verwerken van deze persoonsgegevens in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).